Lihas- ja nivelkivut

apteekki syke teemaviikko kipuviikko

Lihas- ja nivelkivut voivat yllättää missä elämänvaiheessa tahansa, siksi onkin hyvä varautua niihin ennakkoon.

Lihas- ja nivelkipuja suurin osa kokee elämänsä aikana. Lihas- ja nivelkivut voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään akuutteihin ja kroonisiin tiloihin.

Akuuteissa tiloissa kyseessä on yleensä selkeä vamma, revähdys, venähdys tai nyrjähdys, josta aiheutunut kudosvamma aiheuttaa kivun. Joskus kivun voi aiheuttaa myös lihasjännitys esimerkiksi niska- ja hartiaseudulla ilman kudosvauriota. Yleensä pienissä nyrjähdyksissä, venähdyksissä tai niska- ja hartiaseudun lihasjännityksessä ei lääkärin hoito ole välttämätöntä, mutta mikäli kipu on erityisen voimakasta, turvotusta esiintyy huomattavan paljon tai kipu ei lievity ajan kuluessa, on hyvä käydä tarkistamassa tilanne lääkärin vastaanotolla.

Kroonisissa tiloissa kivun aiheuttaa jokin vanha vamma, kuluma tai jokin sairaus. Yleisesti ottaen kroonisen lihas- tai nivelkivun hoidossa itsehoito harvoin tulee kyseeseen, sillä itsehoidossa olevat lääkevalmisteet eivät sovellu pitkäaikaiseen käyttöön. Reseptillä on saatavilla lääkkeitä, jotka soveltuvat paremmin pitkäaikaiseen hoitoon.

Hoidossa on tärkeää keskittyä itse kivun syyhyn eli vamman hoitoon. Yleisesti ottaen liikunta ei ole kiellettyä vaan kevyt liikunta on peräti suotavaa kivun sallimissa rajoissa. Akuutin tilan kipua saadaan melko tehokkaasti hoidettua itsehoidon kipulääkkeillä ja tulehduskipulääkkeillä. Akuuteissa nivel- ja lihasvammoissa kohoasento, kylmähoito ja kompressio ovat ehdottoman tärkeitä ensihoidoksi. Ensiapuna onkin hyvä muistaa kolmen K:n sääntö. Kohoasennolla, kylmähoidolla ja kompressiolla saadaan vähennettyä turvotusta, verenvuotoa ja kipua ja sen myötä nopeutettua vamman paranemista. Selkeissä ja lievissä tapauksissa ei välttämättä ole tarvetta lääkärin vastaanotolle. Kiputilan pitkittyessä tai kivun voimistuessa ajan kuluessa on kuitenkin hyvä käydä keskustelemassa lääkärin kanssa vastaanotolla.

Lue lisää tuki- ja liikuntaelimistön kivuista.

Kommentit ovat poissa käytöstä.